Naira Marley - Aye Lyrics


[Verse 1]

Shebi tele tele, lama forh fun won wipe k’oma eas l’oru toripe awa ti [?]

Sugbon nisin yi, ton ba wa losan, ton ba wa loru, 

Awa n be ni be, awa o de le forh fun won toripe awa tingasa a o de le sa fun won


[Chorus]

Aye yi o le o, aye lo m’aye le, ninu aye lo ti di f’aye, 

Aye yi o le o, aye lo m’aye le, ninu aye lo ti di f’aye, ayi yi o ma le o


[Verse 2]

O n pe oku iya e ni, eyin le ma sin iya yin, oku iya omo, eyin le ma sin iya yin

Oku yo si yin, eyin le ma sin iya yin, oku yo [?], eyin le ma sin iya yin

Nigba tin jale, tin ba teni kan je, ti mo ni tire ma da, [?]


[Chorus]

Aye yi o le o, aye lo m’aye le, ninu aye lo ti di f’aye, 

Aye yi o le o, aye lo m’aye le, ninu aye lo ti di f’aye, ayi yi o ma le o