Admiral T Joli Kongo

Joli Kongo

Artist : Admiral T

Release at : 20 Jun 2020

Admiral T Joli Kongo Lyrics

Ft. Sakitaw

Sav ola mwen soti

Joli kongo

Well this is the big bad Admiral T well


Fè'y fè bilang bilang bang

Fè'y fè bilang bilang bang

É nou ka wine nou ka wine nou ka wine

Nou ka wine nou ka wine nou ka wine sa

É nou ka wine nou ka wine nou ka wine

Nou ka wine


Now let me hear everybody singJoli kongo

Joli kongo

Joli kongo

Joli kongo

Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo

Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo

Plézi an mwen vwè-w dansé joli kongo


Ayaya ya ya ya yayBèl ti négresse a po chokola

Séw ki ka anbéli dékòwla

Lèw ka débwaté kò aw

Ka rimé ren aw si son a tanbou la


É nou ka wine nou ka wine nou ka wine

Nou ka wine nou ka wine nou ka wine sa

É nou ka wine nou ka wine nou ka wine

Nou ka winé


Nou pépa viv san mizik nan nan


Joli kongo

Joli kongo

Joli kongo

Joli kongo

Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo

Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo

Plézi an mwen vwè-w dansé joli kongo

Ayaya ya ya ya yay


Bèl ti négresse a po chokola

Séw ki ka anbéli dékòwla

Lèw ka débwaté kò aw

Ka rimé ren aw si son a tanbou la


É nou ka wine nou ka wine nou ka wine

Nou ka wine nou ka wine nou ka wine sa

É nou ka wine nou ka wine nou ka wine

Nou ka winé

Nou pépa viv san mizik nan nan


Joli kongo

Joli kongo

Joli kongo

Joli kongo

Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo

Montré mwen jan-w ka dansé joli kongo

Plézi an mwen vwè-w dansé joli kongo


Ayaya ya ya ya yay


Fè'y fè bilang bilang bang

Fè'y fè bilang bilang bang