Cblvck BabyKingsWay Lyrics, Paroles

BabyKingsWay

30 Janvier 2020
127

Cblvck BabyKingsWay paroles

E shi wo wa laaro yi

Okoko 1, ikoko 2, ikoko3, ikoko 4


Obembe, ko obembe elo

Oshey gbe ko shey gbe e gbe

O shey ko, ko shey ko, e ko

Te ba fa bi o ja

To ba shey ge ki e ge


Oh My God I want virgin (Baby Kingsway)

Ye ye ye ye (Baby Kingsway)

Ma sheperen (Baby Kingsway)Omo ase ti o mo tupe, oluhun lati omo dugbe

O je lonlo inu meen

O mo shinla o mo meme

E sha ? Order lori titi oloda brother

E sha n gbele pawo, oshey ko shey maga da owo oshe


Ta lo toast talo gba number

Ta lo order ta lo wo uber

Ta lo build awon wo lon cast

Eyan melo lo shey exam yi ti to pass

Gbetan


Obembe, ko obembe elo

Oshey gbe ko shey gbe e gbe

O shey ko, ko shey ko, e ko

Te ba fa bi o ja

To ba shey ge ki e ge

     

Oh My God I want virgin (Baby Kingsway)

Ye ye ye ye (Baby Kingsway)

[?]

Ma sheperen (Baby Kingsway)


To bale gbe bodi e 

Wa sha le ju ibadi, to ba le ?

Omo ase wa sha le mu garri

Hustle dem no dey tell person

Ebi a pa you go learn lesson


Won fun ni iyawo o lon wa virgin

To ba je emi ni wo fun doggie

Mo fun doggie mo fun something

Shey o mo aremo gucci

O mo seigo o mo mc olumo o mo nothing


Obembe, ko obembe elo

Oshey gbe ko shey gbe e gbe

O shey ko, ko shey ko, e ko

Te ba fa bi o ja

To ba shey ge ki e ge


Oh My God I want virgin (Baby Kingsway)

Ye ye ye ye (Baby Kingsway)

[?]

Ma sheperen (Baby Kingsway)


Oh My God I want virgin (Baby Kingsway)

Ye ye ye ye (Baby Kingsway)

[?]

Ma sheperen (Baby Kingsway)


Autres paroles de Cblvck

Tendances

00:00 00:00