Charlotte dipanda Amore lyric

Amore

Charlotte dipanda Charlotte dipanda
05 February 2015
93

Charlotte dipanda Amore Lyrics

Moum'am aaaaaaaa
moum'aaaaam
moum'am
na mende bola wa nguinya
na timsele oa massoma

na mende bola wa mese
obi na nguea nye bwaba
we nde ebong'am ya londo mbale
nde na bi pe na
osi mende dia mbaaaa
lambo lena di beni no di ma lele mo

amoré eeeeeeee
amoré t'es mon coeur
amoré eeee
t'es mon coeur (2)

moum'am aaaaaaa
moum'am moum'aaaaam

na mende bola wa muna
o jemba wa o miso mao
na mende bola wa mese
obi na nguea nye bwaba
we nde ebongo'am ya londo mbale
nde na bi pe na
osi mende dia mba
lambo le na di ben no
di ma lele mo

amoréeeee
amoré t'es mon coeur
amoré eeeee
t'es mon coeur (2)

na timbi bia na di ma be longuè nya mulema mam di ma be mo
o mun mundi to munè di ma be longuè ongele minyaaaa (2)

amoré eeeeeeee amoré t'es mon coeur amoré eeeeeee
amoréeee t'es mon coeur (2)
Comments

Other song(s) of Charlotte dipanda

Charlotte dipanda
Charlotte dipanda
Charlotte dipanda
Charlotte dipanda
Charlotte dipanda
Charlotte dipanda

You may also like these lyrics

00:00 00:00