Denise Secret lyric

Secret

Denise Denise
:
19 March 2022
120

Denise Secret Lyrics

[Couplet: Denise]
Oh ravady avia antsika hikoragna
Savorovorun sika andao ho ravagna
Adintsika aza atao misy mahay
Fa nintsikaroa babe
Maregny antsika miady reo falifaly
antsika koa hisaraka samy hijaly
Adintsika roa antsika fo mahay
Fa tsy ambara telo regny

[Pont]
Aza ampijaligny zah
Koa tsy digninao aza atao aminahy
Tiako antsika tsy ho rava
Koa misaraka antsika samby voa

[Refrain]
Kay afodio moramora tamiaga
Magnatogna antsika andao hikoragna
Bitsibitsio sao regninjarco
Aza atao regninolo fao secret

Kay afodio moramora tamiaga
Magnatogna antsika andao hikoragna
Bitsibitsio sao regninjarco
Aza atao regninolo fao secret

[Couplet: Shyn]
Tokan-trangno tsy natao ahahaka
Zaho vognon’ikoragna hitapatarak’ahitra
Euh Foko tony, hitady vaha-olagna
Tsy hiaragnako mpanolo-tsaigna afa tsy ano, satria
Tsy fantatra zay olon-draftsy te handrava
Antsika samy olo be fa tsisy zaza
Samby tsisy hivoaka ho pandresy
Izikoa ho rava, eh eh
Kay ataovo moramora koragna
Sao regnin olo jiaby antanagna
Ndao ataon-tsika roa secret
Sagnatria tsy atao dalala andalambe

[Refrain]
Kay afodio moramora tamiaga
Magnatogna antsika andao hikoragna
Bitsibitsio sao regninjarco
Aza atao regninolo fao secret

Kay afodio moramora tamiaga
Magnatogna antsika andao hikoragna
Bitsibitsio sao regninjarco
Aza atao regninolo fao secret

[Pont]
Aza ampijaligny zah
Koa tsy digninao aza atao aminahy
Tiako antsika tsy ho rava
Koa misaraka antsika samby voa

[Refrain]
Kay afodio moramora tamiaga
Magnatogna antsika andao hikoragna
Bitsibitsio sao regninjarco
Aza atao regninolo fao secret

Kay afodio moramora tamiaga
Magnatogna antsika andao hikoragna
Bitsibitsio sao regninjarco
Aza atao regninolo fao secret

[Refrain]
Kay afodio moramora tamiaga
Magnatogna antsika andao hikoragna
Bitsibitsio sao regninjarco
Aza atao regninolo fao secret

Kay afodio moramora tamiaga
Magnatogna antsika andao hikoragna
Bitsibitsio sao regninjarco
Aza atao regninolo fao secret
Comments

You may also like these lyrics

00:00 00:00