Floby Weedo lyric

Weedo

Floby Floby
08 April 2019
2.6K
0
0

Floby Weedo Lyrics

wayeeeeheheheheeee
 
sagbin sanme a weed ka pam dinda ye
zindin kela a weed ka pam dinda yeee hee
a weedo ka pam dindo yeee
kal nab paaga yinlingin gaim
ta weedo galingin lek lek lek lek leke
lekin kele
winnin wende a weed ka le booud yee
ya roun na beng ne kam
ta weedo golingin deege

yankin wouse
winnin naaba a weed ka le booud yee
a weedo ka le rat yaasse yeee
ne toun touma a weed ka le baoud yee

ad kiib youa lalla lougri be yam peegin kindin
ka yam ta win pecka
la leg leg sin legda ya yeng balin legda kosma
la ba ra wagre zoou katre yoo
ya wend maa koum kari
nang bi na zoue sil lal lal ta ma ketin be douni ka
kelingi neere

yankin voussi
winnin naaba a weed ka le booud yee
a weedo ka le rat yaasse yeee
ne toun touma a weed ka le baoud yee

wenam mal teng toum yaab song gande
moui kalgin somme a weed ka pam dinda ye
nemin ponge a weed ka pam dinda yeee heee
a weedo ka pam dindo yeee
kal nab paaga yinlingin gaim
ta weedo galingin lek lek lek lek leke
lekin kele
winnin wnde a weed ka le booud yee
ya roun na beng ne kam
ta weedo golingin yanke

yakin laf vousse
winnin naaba a weed ka le booud yee
a weedo ka le rat yaasse yeee
ne toun touma a weed ka le baoud yee

ad tan vand faa ka koul peende ya wen maa teng wanssa
rog ti ki ka yele rog ti zoue ka yele hee wai
rog faag peend balin ka uondo oooh wai
la ba ra wagre zoou katre yooo ya wend maa koum kari
banyin big na zoue sil lag lag
ta ma ketin be douni ka
kelingi neere

yankin voussi
winnin naaba a weed ka le booud yee
a weedo ka le rat yaasse yeee
ne toun touma a weed ka le baoud yee
a weedo ka le rat yaasse yeee
ne toun touma a weed ka le baoud yee

sagbin sanme a weed ka pam dinda ye
zindin kela a weed ka pam dinda yeee hee
a weedo ka pam dindo yeee
kal nab paaga yinlingin gaim
ta weedo galingin lek lek lek lek leke
lekin kele
winnin wende a weed ka le booud yee


Comments

You may also like these lyrics

00:00 00:00