Kcee Go lyric

Go

Kcee Kcee
:
04 November 2022
4

Kcee Go Lyrics

Ole ka (Gbedu Dey here)
Ole ka ma lee kwa o (Is Iyanya)
Ole ka ma lee kwa le kuhn (K-K-Kcee)
Ode ka lee ku pe o
Ode ka lee mama mama o (Shuga)

Get latest Nigerian songs update & comedy videos on WhatsApp


O lord have mercy
O lord have mercy
See what you’ve done to me
Girl I no go disappoint you
Spend all my money eee

Your body (o ya mi leun)
Surprise me o (o ya mi leun)
What is this (o ya mi leun)
O ya mi leun

You love fiction stories? then check out this one titled 'My Call'

Some whiskey (o ya mi leun)
For body o (o ya mi leun)
What is this (o ya mi leun)
Wetin I Dey see
I Dey see
Ahhhaa haaaa

She Carry me
Go ooooooo
Where I know no oooooh
Fefenefe
Kpokpodi kpo
She Carry me
Go ooooooo
Where I know no oooooh
Fefenefe
Kpokpodi kpo


Babe soco o
Your body sweet like Choco
Shey you wan give me
For my motor
I go make you dance
Awilo (uuhuuu)
Ekelebe eeee o
You put me for center
Girl I no wanti no trouble o
Tho I be king of the jungle o

Your body (o ya mi leun)
Surprise me o (o ya mi leun)
What is this (o ya mi leun)
O ya mi leun
Some whiskey (o ya mi leun)
For body o (o ya mi leun)
What is this (o ya mi leun)
Wetin I Dey see
I Dey see
Ahhhaa haaaa

She Carry me
Go ooooooo
Where I know no oooooh
Fefenefe
Kpokpodi kpo
She Carry me
Go ooooooo
Where I know no oooooh
Fefenefe
Kpokpodi kpo
She Carry me
Go ooooooo
Where I know no oooooh

Eeeeeeeeeeemoney
Comments

You may also like these lyrics

00:00 00:00