Namenj Rayuwata lyric

Rayuwata

Namenj Namenj
10 August 2020
211

Namenj Rayuwata Lyrics

Dake Nake Son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta 

Dake nake son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta 


Sama da kassa na duba 

Ba tamkarki har’abada 

Layinki bazan chanja ba 

Akanshi ni zan karasa 


Ko da Second daya 

Ko da minti  daya 

Ko da Yini daya 

Ko da Hour daya 


Koyaushe bana son kiyi nisa dani 

Na kasance a gefenki duk inda zaki 

A koyaushe bana son kiyi nisa dani 

Na kasance a gefenki duk in da zani 


Dake Nake Son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta 

Dake nake son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta 

Dake Nake Son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta 

Dake nake son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta 


Ko da Second daya 

Ko da minti  daya 

Ko da  Yini daya 

Ko da Hour daya 

Koyaushe bana son kiyi nisa dani 

Na kasance a gefenki duk inda zaki 

A koyaushe bana son kiyi nisa dani 

Na kasance a gefenki duk in da zani 


Dake Nake Son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta 

Dake nake son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta 

Dake Nake Son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta 

Dake nake son 

Na karasa Sauran Rayuwa Ta Comments

Other song(s) of Namenj

You may also like these lyrics

00:00 00:00