Nasty C Zulu man lyric

Zulu man

Nasty C Nasty C
28 August 2020
31

Nasty C Zulu man Lyrics

[Intro]

(Spacedtime)


[Chorus]

Just for the ones in the back (In the back)

I'ma just say it louder (Sure)

I'ma go ahead, say it louder (Sure)

I'm a Zulu Man with some power, yeah

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena)


You can't get mad, it's a fact (A fact)

You know what to call me now (Sure)

You know what to call me now (Sure)

I'm a Zulu Man with some power, bitch

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena, ayy)

Zulu Man with some power (Ayy)

Zulu Man with some power (Yewena)


[Verse]

Ngabayeka beng'bukela phansi

Ngithi kodwa nawe angek' ngingak'xaki

Ngiyintwana ethulayo, engaphaphi

But at the same time, ang'pass-i

Ukube iTyma lazi ukuthi ngibhanka amaclass

Just uk'yo perform-a emaVarsi

Kwak' ngasimbakala, ungabuza nomphathi

Mhlambe ne-computer lali ngay'lahla phansiKwasiza uk'thatha ama chance

Nokukhumbula ukuthi uNkulunkulu us'thanda sonke ngokufana

So, akukho ok'dlula uk'zama (Qondile)

Njalo mang'fika ekasi lam'

Ngi inspire iy'ntwana zam'

Zazi ukuthi noma ngise Hollywood, ngoko moya zihamba nam' (Zihamba nam')


Ngihamba noFuze abaphansi

Kuhluleke abathakathi baphashe

Kuhluleke abathi i-flow yami i-fast

Phela i-nigga lase Llovo al'dlali (Ha, ahh)

Mdali wami, yaz’ ngiyak'thanda (Ay’)

Mali yami, yaz’ ngiyak'thanda (Ay')

Llovo lami, yaz' ngiyak'thanda (Ay')

Sathane ngiyaz' uyang'saba (Uh, hhugh)


S'ban'ban' ngiyaz' uyakhala

Ufisa ngathi awung'thathang' us'hlama

Nsika yesizwe, nsika yes'khwama

Akhekho ongang'bambela is'khala

Buza koMdu, buza koM'papi

Buza koBu, oSphe, oSpha

Buza koMark, oNko, oNka

Buza koTeddy, kade ngaqala


[Chorus]

Just for the ones in the back (In the back)

I'ma just say it louder (Sure)

I'ma go ahead, say it louder (Sure)

I'm a Zulu Man with some power, yeah

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena)You can't get mad, it's a fact (A fact)

You know what to call me now (Sure)

You know what to call me now (Sure)

I'm a Zulu Man with some power, bitch

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena)

Zulu Man with some power (Yewena)
Comments

You may also like these lyrics

00:00 00:00