Rachel Anyeme Kumisama lyric

Kumisama

Rachel Anyeme Rachel Anyeme
03 March 2022
4.2K

Rachel Anyeme Kumisama Lyrics

Kumisama

Bikelamu nionso y'a sé
BA kumisi yo
Batu'oyo yo kela
Ba sanjoli yo
P'oza mokeli na nionso
Papa na bana yahwé
Nkolo kumisama

O salaka ndenge nini
Po obotisa mwasi 'oyo
A kunda elikya ko bata
O salaka ndenge nini papa
Po'o tangisa mwana'oyo
A kufela ba boti
O salaka ndenge nini yesu
Po o zongisa esengo
n'elongo oyo eseka wza kala
Nkolo kumisama

Kumisama
Kumisama
To kumisi sé yo Yahwé
Pona bolamu o saleli biso
To kumisi sé yo Yahwé
Pona bolamu o saleli biso
To kumisi sé yo Yahwé

O salaka ndenge nini eeh
Po mokili mona te
Ba nzela na leki
Kasi bazo kamwa
Na komi  ko lia
Mesa moko na bango
O salaka ndenge nini  eh
Po"o tombola na putulu
O pesa bokonzi yahwé
Nkolo kumisama

Kumisama
Kumisama
To kumisi sé yo Yahwé
Pona bolamu o saleli biso
To kumisi sé yo Yahwé
Pona bolamu o saleli biso
To kumisi sé yo Yahwé

Papa oyé
Ko longola nga soni
Papa oyé oh
Ko sala nga bolamu
Papa oyé oh
Na moment favorable
Tangu ko lela ekotaki eh

Papa yé oh
Owandjilé (roi)
Owandjilé (roi)
Papa we amboya
Lo e tana kadimena
Nedik taka kanaka
Cho ate akambo ako
Owandjilé (roi)
Owandjilé (roi)
Papa we amboya
Papa na bana
Comments

Other song(s) of Rachel Anyeme

Rachel Anyeme
Rachel Anyeme
Rachel Anyeme
Rachel Anyeme
Rachel Anyeme

You may also like these lyrics

00:00 00:00