Rayvanny Zipo Feat Busiswa & Baba Levo Lyrics, Paroles

Zipo Feat Busiswa & Baba Levo

09 January 2020
671

Rayvanny Zipo Feat Busiswa & Baba Levo Lyrics

Siko mpelele papa

Siko mpelele papa

Siko mpelele papa

Siko mpelele papa

Siko mpelele papa

Siko mpelele papa

Siko mpelele papa

Siko mpelele


Katoto shepu aah wee (Hayawee hayawee)

Katoto jicho aah wee (Hayawee hayawee)

Kamejazika aah wee (Hayawee hayawee)

Kanatingisha aah wee(Hayawee hayawee)

Eeeh kanona, (eeeh kanona)

Kifuani mchongoma (Eeeh mchongoma)

Eeeh sangoma (Eeeh sangoma)

Kameniroga kigoma (Eeeh kigoma)

Ki, weka ki, kai kitiki (Haibo, haibo)

Moja weka ki karikitiki (Mpenzi wee)

Tatu weka ki, kai kikiki (Haibo, haibo)

Moja weka ki karikitiki (Mpenzi wee)


Siko mpelele papa (Aha)

Siko mpelele papa (Aha)

Siko mpelele papa (Aha)

Siko mpelele papa (Aha)

Siko mpelele papa (Weka)

Siko mpelele papa (Weka)

Siko mpelele papa (Weka)

Siko mpelele  (Weka)Koka, koka nakano akwa

Koga, koga siambaga mbogo

We go we go, love love

We go we go, love love

We go we go, love love

Siakhamba Siakhamba

Siko mpelele papa

I am ready for your batata

When the girls on the street  come to you

Tell em for you there is no other

Siko mpelele papa

I am ready to meet your father

Beat on me drum

Bang on me booty

Sit on me just like am rump pump pump pump


Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa (Ah Aie)

Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa

My brothers opopile


Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa (Ah Aie)

Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa (Aie)

Siko mpelele papa

Siko mpelele


Opo pile brothers

Opo pile brothers

Opo pile brothers

Opo pile brothers

Opo pile brothers (Aie)

Opo pile brothers (Aie)

Opo pile brothers (Aie)

My brothers opopile


Choma, choma (Eeh)

choma choma choma(Eeeh)

Choma, choma (Eeh)

choma choma choma(Eeh)

Choma, choma (Eeh)

choma choma choma(Eeeh)

Choma, choma (Eeh)

choma choma choma (Eeh)


Choma, choma (Eeh)

choma choma choma(Eeeh)

Choma, choma (Eeh)

choma choma choma(Eeh)

Choma, choma (Eeh)

choma choma choma(Eeeh)

Choma, choma (Eeh)

choma choma choma (Eeh)

Other song(s) of Rayvanny

Trendings Lyrics

00:00 00:00