Sarkodie Take My Love Feat Tekno Lyrics, Paroles

Take My Love Feat Tekno

26 December 2019
1.2K

Sarkodie Take My Love Feat Tekno Lyrics

What else?

You know what time it is?

Yieeeee

Obidiponbidi (now)

Ah eeii, tie


Me kae 1995 na ɔbaa bia mpɛ me (eeii)

Me hyɛ ataade mono onso obiaa ntwɛ me (eeii)

Onyame abɔ ɔsoro abɔfo na ɔde akyɛ me (give me love o)

Osigyani te sɛ me (give me love, ah)


Baby girl the thing that you do (yeah)

Made me want to fall in love with you eh

Ɔse ɔdɔ nyɛ sika na m'akoma na ohia,

Nti ɛma me nha me ho koraa na ɔte aseɛ (mmm)

And your body tingalin-lin-lin (now)

Baby girl you dey make me craze oh eh

Wo bɛ hwɛ mpa a meda so a

Me kae oh, na ɔbaa yo da ne ho a (now)


See, I don dey craze o

Ɔse ɔpɛ me saaa

I don dey mad o

Kiosk mu na me da mpo ah

Oh chaka chaka

Ose onni obiaa ka me ho

Oh baby give me your love oo

Me yɛ apple ma ne eye

Come on take my love oo

Ɔse kyɛ na ɛbɛ kyɛ oo

After singing you this song o

Nso ɛnka hɔ da

Baby girl (daabi da)

Baby (dabi da, now)

Make I take you to church oh (you know what time it is, now)


Ne ho akɔnɔ akɔnɔ, ɔda mu baako (now)

Yeah, ɔpapa Kwabena Darko (wha)

Ɔse ɛyitriw ni sikafoɔ baa ho (ah)

Nti w'atwi ama me no, ɛmma me yene faako (no)


Me kɔ tɔ ne ho ntoma ne schnapp, na m'akyɛ koraa (yeah)

Na sɛ nea m'aba hu n'awofo no, ɛyɛ paa (huh)

Ɛmom, ɔdɔ ɛdɛ o, ma yɛn ka (now)

Ɔse ɔdɔ me, ɛdɔ me ne m'ayɛnmoa (ah)


Ma nya me dɔ (wha) Me ngya ne hɔ (ah)

Me nto jollof nkyine na me nkɔ di tɔ? (no)

Ma yɛn hwɛ mu na me ne wo yɛndi yɛn dɔ (yes)

Yɛn kɔ no bɔkɔ-bɔkɔ-kɔkɔ yɛbɛ kɔ (now)


Sɛ nea me hoi te yi, wo daso te me ho a (wha)

Nyame to ne nhyira nsuo no a (now)

I promise I go love you to the very end (yes)

'Cause wo kita palatable element (wha)

Wo dɔ ne ka akoma (now)


See, I don dey craze o

I don dey mad o

Oh chaka chaka

Baby give me your love oo

Come on take my love oo (take my love oo)

After singing you this song o (singing you this song o)

Baby girl, baby (You know what time it is)

After taking to church oh (tie)


You know I got my on money and my money on my mind (what else)

Money on my mind (now)

Sɛ nea wo si dɔ me no, my baby your love dey make ah blind (wha)

So you for leave a sign (yeah)


Wei na yɛ frɛ no love, you don' know (now)

Ɔse me na me bu for the gam o (huh)

Asɛ chawoto na sɛ ɛhyɛ me koraa mpo ah (wha)

Ma me n'worry na ɔdɔ no abɔ ano (yes)


Wo na me ne wo bɛyɛ me lovi lovi (now)

Boys go dey hala for your body body (no)

Take you to the world, you be my shody shody (yes)

Nti dɔ me, na me nso ndɔ wo bi (huh)


'Cause baby I go love to love you, I swear (now)

I want to touch you right there (wha)

Nti ma me kwan na me nkyerɛ wo real love (now)

I just want to let you know that I care (now, what else)


Fallen in love eh

Me and you pɛ, baby

Never let go eh

Girl you pɛ, I'm in love

Gyae me na me nkɔ

Na me nkɔ na me mpɛ m'asumkɔ

I like it when you dance zanku

Baby dance zanku for me oh


See, I don dey craze o (I don dey craze o)

I don dey mad o (I don dey mad o)

Oh chaka chaka (chaka chaka)

Baby give me your love oo (give me your love oo)

Come on take my love oo (take my love oo)

After singing you this song o (singing you this song o)

Baby girl, baby

Make I take you to church oh


Other song(s) of Sarkodie

Trendings Lyrics