Sidiki Diabaté Béni Lyrics, Paroles

Béni

14 February 2020
429

Sidiki Diabaté Béni Lyrics

Diabatéba music

Jamais an ter malo


A be saiguain deh a te malo (jamais, never)

Douhahou den be saiguain deh a te malo (jamais, never)

I be se ka saiguain deh i te malo (jamais, never)

Nankaman den be saiguain deh a te malo (jamais, never)

Mon papa m’a béni (béni)

Ma maman m’a béni (béni)

Moi je suis béni

L’enfant béni du Mali (béni)

Mon papa m’a béni (béni)

Ma maman m’a béni (béni)

Moi je suis béni

L’enfant béni du Mali (béni)


J’ai bossé bossé bossé (bossé)

Doni doni doni (doni)

Pétit, pétit à pétit

L’oiseau à fait son nid

On m’a donné beaucoup de coups

On m’a tendu beaucoup de pièges

On m’a lancé beaucoup de flèches

C’est mon douaou qui m’a sauvé

La bénédiction ne s’achète

Elle se mérite

J’ai mérité mérité mon douaou

Pour être l’enfant béni


A be saiguain deh a te malo (jamais, never)

Douhahou den be saiguain deh a te malo (jamais, never)

I be se ka saiguain deh i te malo (jamais, never)

Nankaman den be saiguain deh a te malo (jamais, never)

Mon papa m’a béni (béni)

Ma maman m’a béni (béni)

Moi je suis béni

L’enfant béni du Mali (béni)

Mon papa m’a béni (béni)

Ma maman m’a béni eh(béni)

Moi je suis béni

L’enfant béni du Mali (béni)


O te galo ye barika den te malo là eh

O ye tignè ye douaou den be saiguain na a te malo

Ou bi djanfa k’i djuguya

Douhahou bi bo wa i te malo

Ou bi kailai ou te se i là douaou bi ko, i te malo

A kadi deh, ni sanou ni wari

Djiguya de do dignè ni lahara

Ni douaou bi ko wa i te malo


A be saiguain deh a te malo (jamais never)

Douaou den be saiguain deh a te malo (jamais never)

I be se ka saiguain deh i te malo (jamais never)

Nankaman den be saiguain deh a te malo (jamais)

Mon papa m’a béni (béni)

Ma maman m’a béni (béni)

Moi je suis béni, l’enfant béni du Mali (béni)

Mon papa m’a béni (béni)

Ma maman m’a béni (béni)

Moi je suis béni

L’enfant béni du Mali (béni)

Other song(s) of Sidiki Diabaté

Trendings Lyrics

00:00 00:00