Skales Sativa ft Wizkid Lyrics, Paroles

Sativa ft Wizkid

26 December 2019
886

Skales Sativa ft Wizkid Lyrics

It’s Ok

S to the K

Mr. Skales on a mission, them they see on television


Wizzy 

Wizzy

S to the K


Make I die 

This love make I die o

Na you we go dey

Dey Dey Dey Dey Dey


Na you I dey think

Whe n I dey play konami

Na you we go dey

Dey Dey Dey O O O

Ye e

   

Baby gbe lole

What you waiting for?

Baby gbe lole

Skales and Wizzy don show 

Baby gbe lole

Baby for the funds 

Make we gbe lole

Ye Ye Ye


Gbe lole

What you waiting for?

Baby gbe lole

Skales and Wizzy don show 

Baby gbe lole

Baby for the funds 

Make we gbe lole

Gbe Gbe Gbe


Monica make e baloon

Yeba 

Monica gal say she wants me

Ye Pe

Monica wan make baloon

When an down when

You so O


Mama Tisa 

Why finally Mama Tisa

Jonz for your matter

Mama Mama Tisa

Die for your matter make you

Show you love

Why for your matter

Mama Tisa Tisa  

Why finally Mama Tisa

Jonz for your matter

Mama Mama Tisa

Die for your matter make you

Show you love

Why for your matter

Mama Tisa Tisa  


Me I don dey eye you tey tey 

Me I don dey eye you tey tey 

Make you no dey stage

Gbewa 

Girl your body hot

Like fire


Ogbona O

Omo yen ogbo na O

Tagbati dele je ka kona O

This kind love na kolo O

Tagba ti dele jeka fina O

Na mmoney ma ko wa 

Omo nina ni nina O

Ti ko tati zilo O 

Ye e Ye


Gbe lole

What you waiting for?

Baby gbe 

Gbe lole

What you waiting for?

Baby gbe lole

Skales and Wizzy don show 

Baby gbe lole

Baby for the funds 

Make we gbe lole

Gbe Gbe Gbelole


Skales and Wizzy don show 

Baby gbe lole

Baby for the funds 

Make we gbe lole

Gbe Gbe Gbe


Monica ginger my gbedu

Yeba 

Monica gal get ur money

Ye Pe

Monica wan make dany

When an down when

You so O


Monica make e baloon

Yeba 

Monica gal say she wants me

Ye Pe

Monica wan make baloon

When an down when

You so O


Mama Tisa 

Why finally Mama Tisa

Jonz for your matter

Mama Mama Tisa

Die for your matter make you

Show you love

Why for your matter

Mama Tisa Tisa  


Why finally Mama Tisa

Jonz for your matter

Mama Mama Tisa

Die for your matter make you

Show you love

Why for your matter

Mama Tisa Tisa    


Pezi pe pe n di pezi

Pezi pe pe n di pezi

Now I know why you lazy

Girl I like when you pezi

Pezi pe pe n di pezi

Pezi pe pe n di pezi

Now I know why you lazy

Girl I like when you pezi

 

Other song(s) of Skales

Trendings Lyrics

00:00 00:00